woensdag 15 april 2015

Artikel: Muziek als hersengym

Cynthia Reindersma, ’Muziek als hersengym’, http://amsterdamszorgblog.nl/muziek-als-hersengym/, Amsterdamszorgblog.nl (25 maart 2015).

Emoties

Muziek die je tussen je 15e en 25ste hoort blijft het beste in je geheugen zitten. Dat wetende kan je dus muziek voor je dementerende moeder of vader samenstellen die helpt bij het heractiveren van de hersenen. Ook mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), die weinig emoties tonen, kunnen dit soms wel door mee te zingen met muziek. Muziek leert hen dan weer de emoties te uiten.

Zoekwoorden

Muziek, muziektherapie

Link

Cynthia Reindersma, ’Muziek als hersengym’, http://amsterdamszorgblog.nl/muziek-als-hersengym/, Amsterdamszorgblog.nl (25 maart 2015).