dinsdag 7 april 2015

Artikel: Kinderen met autismespectrumstoornis wel empathisch

‘Kinderen met autismespectrumstoornis wel empathisch’, http://nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2015/kinderen-met-autismespectrumstoornis-wel-empathisch.html, Universiteit Leiden (31-03-2015).

Eigen emoties

Kinderen en jongeren met een ASS die sterker meevoelen met een ander laten na verloop van tijd meer agressie zien. Het is dus belangrijk dat ze eerst beter leren hoe ze de eigen emoties kunnen reguleren voordat ze zich richten op de emotie van een ander.

Link

‘Kinderen met autismespectrumstoornis wel empathisch’, http://nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2015/kinderen-met-autismespectrumstoornis-wel-empathisch.html, Universiteit Leiden (31-03-2015).