donderdag 16 april 2015

Artikel: Jeugdpsychiaters: schrijf minder vaak Ritalin voor

Ingmar Vriesema, ‘Jeugdpsychiaters: schrijf minder vaak Ritalin voor’, http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/16/jeugdpsychiaters-schrijf-minder-vaak-ritalin-voor/, nrc.nl (16 april 2015).

Gedragsmatige behandeling

Het statement van de jeugdpsychiaters volgt op een rapport van de Gezondheidsraad van vorig jaar, waaruit bleek dat het gebruik van ADHD-medicijnen onder kinderen van 4 tot 18 jaar sinds 2004 was verviervoudigd. (…) Bij mildere vormen van ADHD vinden kinder- en jeugdpsychiaters dat medicatie pas in tweede instantie in beeld moet komen. (…) Eerst past gedragsmatige behandeling. (…) Als die onvoldoende effect heeft, kan medicatie alsnog.

Zoektermen

NVvP, psychiatrie

Link

Ingmar Vriesema, ‘Jeugdpsychiaters: schrijf minder vaak Ritalin voor’, http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/16/jeugdpsychiaters-schrijf-minder-vaak-ritalin-voor/, nrc.nl (16 april 2015).