zondag 22 maart 2015

Artikel: De waarde van de ontmoeting

Willem Pollmann, ‘Lezing: De waarde van de ontmoeting’, http://www.leiderschapshuis.nl/upload/docs/lezing-wpollmann-120215.pdf, Leiderschapshuis (12 februari 2015).

Bewustwording

De lichaamstaal gaat vooraf aan het sprekende woord. Als we ons niet kunnen verbergen in ons lijf, dan kun je een groot stuk zelfacceptatie te berde brengen. Als je jezelf kunt accepteren zoals je bent met je onzekerheden, dan kun je in die echtheid van de ontmoeting komen.

(…)

De lichamelijkheid van de mens nodigt uit om daar een mens in te zien en te ervaren. Als je op die uitnodiging ingaat in de ontmoeting, dan ervaar je die ander zoals hij is, in zijn lichamelijkheid en zijn waardigheid. Als je niet op die uitnodiging in gaat dan verarm je. Dan honoreer je de ander niet en voegt niets toe aan de ontmoeting.

(…)

In ons lijf, ziel, hart en hoofd is alles aanwezig voor contact. Maar het moet gevoed worden. In de vroege ontwikkeling is contact van levensbelang. Een mensenkind moet zich geborgen en bemind voelen. Als het hieraan heeft ontbroken (als er te weinig veiligheid, te weinig bemoediging is geweest) dan komen die ontmoetende kwaliteiten waar we het over hebben, heel moeizaam tot stand.

(…)

Er ontstaat een cerebrale dominantie die je kunt zien en merken in de lichaamshouding. Ook in de relationele verhoudingen voert die cerebrale dominantie de boventoon.

(…)

Voelen loopt voor de gedachte en het woord uit. Verwoording is de bekroning van de ervaring. De ervaring komt op een hoger niveau van bewustwording, want taal ordent en taal structureert.

Link

Willem Pollmann, ‘Lezing: De waarde van de ontmoeting’, http://www.leiderschapshuis.nl/upload/docs/lezing-wpollmann-120215.pdf, Leiderschapshuis (12 februari 2015).