donderdag 5 februari 2015

Artikel: Wees gul als de zon

Wilfred van de Poll, 'Wees gul als de zon', https://blendle.com/i/trouw/wees-gul-als-de-zon/bnl-trn-20150205-3920061, Trouw, 5 februari 2015.

Matthieu Ricard

De boeddhistische monnik Matthieu Ricard bepleit het altruïsme, door te mediteren op het lijden van anderen.

(…)

Meditatie is het trainen van de geest, niet het leegmaken ervan. Je oefenent je empathische vermogens door je zo goed mogelijk in te leven in een willekeurige persoon die lijdt en je dan voor te stellen dat je dat lijden vermindert.

(...)

Als je beseft dat alles met alles verbonden is, krijgt je een gevoel van belonging.

(…)

Egocentrisme is het grootste probleem van onze tijd. Ook ons economische systeem wordt er door gekenmerkt. (…) Het is niet eens in staat om armoede te verdrijven te midden van overvloed, laat staan dat het rekening houdt met de natuur, de dieren of toekomstige generaties. (…) Daarom is een doelbewuste cultivering van altruïsme zo belangrijk.

Meer zoekwoorden

Samenwerken, contact, onbaatzuchtigheid, altruïsme, meditatie, belangeloosheid, spiritualiteit

Betaalde link

Wilfred van de Poll, 'Wees gul als de zon', https://blendle.com/i/trouw/wees-gul-als-de-zon/bnl-trn-20150205-3920061, Trouw, 5 februari 2015.