maandag 1 december 2014

Artikel: We hebben geen idee wat anderen zien wanneer ze ons zien

Hanna Bervoets, 'We hebben geen idee wat anderen zien wanneer ze ons zien', de Volkskrant 29 november 2014.

Discrepantie

Er bestond (…) een discrepantie tussen het beeld dat ik van mezelf had en het beeld dat mijn collega's van mij hadden. (…) Maar wie goed oplet, ontdekt dat een dergelijke afwijking zich ook bij anderen voordoet.

Kernwoorden

Waarneming en beleving.

Link

Klik hier voor het betreffende artikel.