vrijdag 12 december 2014

Artikel: Voor Kant was de mens een onaf dier dat opgevoed moest worden

Carel Peeters, 'Voor Kant was de mens een onaf dier dat opgevoed moest worden', http://www.vn.nl/Artikel-Literatuur/Voor-Kant-was-de-mens-een-onaf-dier-dat-opgevoed-moest-worden.htm, Vrij Nederland (12 december 2014).

Kenvermogen

Het [boek Pragmatische antropologie (1798) - red.] gaat over zelfbewustzijn, het 'kenvermogen', de zintuigen, het verstand, het geheugen, het karakter, de emoties, smaak, affecten, hartstochten en temperamenten. Kants typeringen en omschrijvingen van deze fenomenen zijn meestal scherpzinnig en precies, maar ook wel eens wonderlijk. Zo zijn 'affecten eerlijk en openlijk, hartstochten daarentegen arglistig en heimelijk.'

(…)

Wanneer Kant het over de geslachten heeft is het meteen duidelijk dat we ons in de achttiende eeuw bevinden. Dan is het lachen mannelijk en het huilen vrouwelijk.

(…)

Pragmatische antropologie is onvermijdelijk een boek uit 1798, maar tegelijk doet het nog heel vertrouwd aan.

Zoekwoord

Immanuel Kant

Link

Klik hier voor het artikel in Vrij Nederland.