dinsdag 25 november 2014

Artikel: Pedagogisch contact: verbondenheid door aanraking

Simone Mark, Marcel van Herpen, 'Pedagogisch contact: verbondenheid door aanraking', http://nivoz.nl/artikelen/pedagogisch-contact-verbondenheid-door-aanraking/ (24 november 2014).

Verbondenheid

Dit artikel gaat over het aanraken van kinderen in een professionele context. (…) Hulpverlening, onderwijs en opvoeding zijn tegenwoordig steeds meer gericht op effectiviteit, waarbij aanraken vooral functioneel plaatsvindt. De sectoren worden steeds meer benaderd vanuit een technologisch, economisch en instrumenteel perspectief, waar het begrip 'contact' is gereduceerd tot de 'contacturen', die leerlingen op het rooster hebben staan. (…) Pedagogisch contact daarentegen stimuleert het ontstaan van verbondenheid.

Link

Klik hier voor het volledige artikel.